Van de Velde Das Leben zu zweit 01.jpg

男男女女 (Van de Velde: Das Leben zu zweit - Sexualität in der Ehe)

西德上映時間:1969.08.01

台北上映時間:1972.07.25

文章標籤

依凡斯 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()